โปรเน็ต 12 call รายสัปดาห์ 220บาท(รวมVAT.235.40) เล่นเน็ตความเร็ว 4Mbps
รวม โปร เน็ต Ais 12call | เน็ต วัน ทู คอล |รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน[4G/3G]
โปรเน็ต 12call รายสัปดาห์|โปรเน็ต Ais รายสัปดาห์|เน็ตวันทูคอล รายสัปดาห์ 220 บาท เล่นไม่อั้น   4Mbps *ไม่ต่ออายุอัตโนมัต