โปร เน็ต 12call ราย วัน 45 บ.|เน็ต วันทูคอล  1.5GB เล่นได้นาน 1วัน 
รวม โปร เน็ต Ais 12call | เน็ต วัน ทู คอล |รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน[4G/3G]
โปรเสริมเน็ต AIS 12CALL รายเดือน  45 บาท(48.15 บาท)  1.5GB เล่นได้นาน 1วัน  เล่นเน็ตความเร็ว 6Mbps ปริมาณ 1.5GB หลังจากน